Thăm viếng

Thăm viếng​

Chúng tôi rất muốn được gặp các bạn! Địa chỉ nhà thờ của chúng tôi là:

Peace in Jesus Lutheran Church
1253 North Cole Road
Boise, ID  83704

Boise và các khu vực xung quanh rất sẵn lòng chào đón các bạn! Hãy cho chúng tôi biết bạn đang đến và sau đó hãy tham gia thờ phượng cùng chúng tôi hoặc giúp đỡ với các dự án khác nhau trong suốt cả năm. Rất có thể Bạn sẽ yêu mến trẻ nhỏ của chúng tôi.